Vesinikuaabits

Kütuseelement Kaido Tammeveski labor, Tartu Ülikool, Keemia Instituut.

Vesinikumajandus on saanud viimasel ajal laiemat kõlapinda seoses Euroopa Liidu kliimaeesmärkidega. Vesinikutehnoloogiatel on täita ses osas oluline roll. Ajalehes Postimees ilmunud vesinikuteemalise ülevaate esimene osa tegeleb vesiniku tootmise aspektidega, kusjuures peamine rõhuasetus on rohelisel vesinikul.
Artikkel Postimehes: “Vesiniku-unistustest on saanud paljulubav tegelikkus

Teine artikkel käsitleb vesiniku hoiustamise ja transpordiga seotud probleeme. Vaadeldakse vesiniku hoiustamist gaasilises ja vedelas olekus ning seotuna keemilistesse ühenditesse. Transpordivõimalused sõltuvad samuti vesiniku olekust. Torujuhtmeid pidi saab transportida gaasilist ning mahutites nii gaasilist kui ka vedelat vesinikku. Merdmööda on mõistlik vedada tankeritega veeldatud vesinikku suurte kauguste taha.
Artikkel Postimehes:”Vesiniku­majanduse võtmevõrgustik: hoiustamine ja transport

Vesinikuaabitsa kolmas osa tegeleb vesiniku kasutamisvõimalustega. Eelkõige tulevad kõne alla tööstus ja transpordisektor.Kütuseelementidel töötavad autod on turul saadaval, aga kiirem läbimurre toimub ühistranspordi alal (bussid, rongid).
Artikkel Postimehes:”Vesiniku kasutamine: tööstus, sõidukid, kodud-kontorid