Project tHrive

Europe’s h2 project pipeline

Estonia was selected amongst the first group of Project tHrive regions

Last year, over 1000 projects were submitted to the European Clean Hydrogen Alliance (ECH2A) pipeline and as the map shows, Estonian stakeholders were very active from production to consumption. This was further bolstered by the Estonian hydrogen IPCEI (Important Projects of Common European Interest) submissions.

Read more

Vesinikuoru Ümarlaud

Eesti Vesinikuoru kohtumine Tallinnas
  • Teisipäeval, 14. detsembril kell 14:00-15:30
    Tartus – Teaduspargi 11, konverentsiruum
  • Kolmapäeval, 15. detsembril kell 15:00-16:30
    Tallinnas – Tallinna Sadama ruumides aadressil Sadama 25.

Algaval ümarlaual on kohal ja jagavad oma kogemusi ja nõuandeid Hollandi delegatsioon:

Read more

Eesti Vesinikuorg 1

Erinevate asutuste ja assotsatsioonide vahelise pikaajalise koostöö ja ettevalmistuste taustal on järjest kindlamaks muutunud võimalus, et Eesti saaks endale Vesinikuoru staatust taodelda, mis omakorda tagab nii Euroopa rahastust, tunnustust kui ka võimendab riikliku era-avaliku sektori investeeringuid ning muudab Eesti atraktiivseks välisinvesteeringutele ja koostööle. Lisatõestust saime Euroopa Vesinikunädalalt kus maailma suurim osalus populatsiooni suhtarvuna oli justnimelt Eestist!

Read more

Vesiniku IPCEI manifest

Eesti allkirjastas Vesiniku IPCEI

Eesti allkirjastas täna Vesiniku IPCEI manifesti.
Koos 22 liikmesriigiga + Norra väljendatakse valmisolekut Euroopa väärtusahelate arenguteks, tehes investeeringuid rohelise vesiniku valdkonnas.

Pressiteates öeldakse: “Ükski liikmesriik ja ükski ettevõte ei saa seda üksi teha – see nõuab märkimisväärseid avaliku ja erasektori investeeringuid ning piiriülest koostööd.”

Saksamaa eesistumisel anti avalöök vesiniku IPCEI tegemistele.

Eestis kordineerib ettevõtmist Majandus ja Kommunikatsiooniministeerium.
Täpsem info: IPCEI.

Hydrogen Drone welcomes Estonia

On the 30th of May, Estonian based SKYCORP OÜ with the Estonian Hydrogen Association presented in Tallinn Europe’s first commercially available hydrogen drone, the e-Drone Zero.

The next generation hydrogen Fuel Cell technology used on the drone allows it to have a flight endurance of 120 minutes instead of the usual 20-30 minutes as seen on batteries. It dramatically increases the value from drone missions and opens up new use-cases especially with future Smart Cities. Additional benefits include refuelling in just 1-2 minutes to increase productivity without having to carry multiple sets of LiPO batteries around.

Read more

Vesinikdrooni etteaste

SKYCORP koostöös Eesti Vesinikuühinguga esitles Lasnamäel Pae Pargis enda loodud Euroopa esimest kaubanduslikult saadaval vesinikdrooni e-Drone Zero.

Kasutatav polümeerelektrolüüt-kütuseelement (PEM) lubab energia tihedust mis on keskmiselt kolm korda kõrgem liitiumpolümeer akudest. Kütuse elemendis ei toimu mitte vesiniku põletamine vaid keemilise protsessi läbi hapniku ja vesiniku muundamine elektriks, ainukeseks jäägiks on veeaur.

Read more