DIY PEM Fuel Cell

Screenshots from the educational video

One of the most important components of the hydrogen economy is a Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cell or PEMFC.
This device can be used to efficiently transform the chemical energy hidden inside hydrogen into green electricity. PEMFCs are also being eagerly studied at the Institute of Chemistry of the University of Tartu. How does this device work? How is it made? Where is it already being used?

Find the answers in Chemicum’s educational video: Let’s make some fuel cells – PEM and hydrogen tech overview – 8k

Vesiniku tööloom

Kuvatõmmis õppevideost

Vesinikuenergeetikas on üheks kõige tähtsamaks seadmeks polümeerelektrolüütmembraaniga kütuseelement ehk PEMFC. Sellise seadmega on võimalik vesinikus peituv keemiline energia tõhusalt ja heitgaasivabalt muundada elektrienergiaks. PEMFC-sid uuritakse aktiivselt ka Tartu Ülikooli keemia instituudis. Kuidas see seade töötab? Kuidas seda valmistatakse? Kus seda juba kasutatakse?

Vastused leiad Chemicumi õppevideost: Let’s make some fuel cells – PEM and hydrogen tech overview – 8k