Alternatiiv plaatinale

Hapniku elektrokatalüütiline redutseerumine mitte-väärismetallidest katalüsaatoritel

Fossiilkütuste põletamisel põhinev energiatsükkel toodab paratamatult kasvuhoonegaase ja terve rea teisi saasteaineid, mis on kahjulikud nii inimese organismile kui loodusele. Üleminek süsinikul põhinevalt energiatsüklilt mõne säästvama alternatiivi peale on üks kriitilisemaid probleeme 21. sajandil. Kui rääkida transpordisektorist, siis paraku tuleb pea kogu kasutatav energia endiselt fossiilsetest kütustest, kuigi nt, biometaan (maagaasi metaanisisalduseni puhastatud biogaas) juba asendab õige väikese osa fossiilsest maagaasist ja akude jõul sõitvad transpordivahendid koguvad jätkuvalt teatavat populaarsust. Siiski on biometaani kasutamine tähtis eelkõige põllumajandus- ja olmejäätmete keskkonnahoidliku ärakasutamise aspektist.

Read more