Avang Vesinikuaastale

Sander Ratso tugev avang Vesinikuaastale

14. jaanuaril 2021 kaitses Sander Ratso Tartu Ülikooli Keemia Instituudis keemia erialal oma inglisekeelset doktoriväitekirja kütuseelemendi kalleid metalle asendavate materjalide uurimist käsitleval teemal „Hapniku elektro-katalüütiline redutseerumine mitte-väärismetallist katalüsaatoritel“(ingl „Electrocatalysis of oxygen reduction on non-precious metal catalysts“).  Tema juhendajateks olid dr. Kaido Tammeveski, Tartu Ülikooli Keemia Instituudist ja dr. Ivar Kruusenberg, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudist. Doktoritööd oponeeris külalisena dr. Juan Herranz kuulsast Paul Scherreri Instituudist Šveitsis.

Doktoritöö kaitsmine oli edukas ja toimus Ülikooli Chemicumi saalis. Covidi-piirangute tõttu oli seda võimalik jälgida ka Microsoft Teamsis. Kes lähemat huvi tunneb, saab ise töö eesti- ja inglisekeelse lühikokkuvõttega lähemalt tutvuda aadressil,  https://dspace.ut.ee/handle/10062/70698. Samas on antud ka link kogu kõnealusele uurimistööle

Kui nüüd minna ajas tagasi seitse-kaheksa aastat, siis selgub, et Sander Ratso on selle teemaga Ülikooli Keemia Instituudis olnud seotud alates 2013.aastast vesiniku ja kütuseelementidega tegeleva dotsent Kaido Tammeveski töörühmas. Dopeeritud süsiniknanomaterjalide uurimisega alustas ta õige varakult, juba bakalaureusetudengina ning jätkas magistriastmes, kus magistritöö teemaks oli „Hapniku elektrokeemiline redutseerumine lämmastikuga dopeeritud rauda või koobaltit sisaldavatel mitmeseinalistel süsiniknanotorudel“, vt lühikokkuvõtet aadressil: https://dspace.ut.ee/handle/10062/59564. Kogu eestikeelse magistritööga on võimalik tutvuda sealsamas antud lingi kaudu.

Väärib ära märkimist, et Sander Ratsole omistati tema magistritöö eest 2019. aastal USA’s Californias Long Beachis toimunud esinduslikul rahvusvahelisel kütuseelementide seminaril ja näitusel – Fuel Cell Seminar & Energy Exposition, vt, https://www.fuelcellseminar.com/ Dr. Bernard S. Bakeri tudengipreemia 1. auhind kütuseelementide alase teadustöö eest.

Foto: Katre Tatrik

Sander Ratso töötab Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudis dr Ivar Kruusenbergi töörühmas CO2 elektrolüüsiga sulasoolakeskkonnas. Arvestades tema sihikindlust ja seniseid teadussaavutusi, võib vast peagi ka selle uue teema kohta põnevaid uudiseid loota.

Järgnevas tutvustab uudse lähenduse autor juba ise oma läbinisti innovatiivse töö tulemusi.