Baltic Connector avamine

Baltic Connector avamine (Aktuaalne Kaamera)

Täna avati Eesti-Soome vaheline Baltic Connector gaasitoru. Ka Euroopa “Green Deal” väljakuulutamine toimus täna.

Maagaasitorustikku saab kasutada ka vesiniku transportimiseks. Mitmes riigis on lubatud vesinikku segada maagaasivõrku.
Eestis on seni veel kasutusel nõuka-aegsed regulatsioonid ja meil on lubatud gaasitorus vesinikusisaldus vaid 0.1 vol%.

Eestis planeeritavad nii maismaa- kui ka meretuulepargid saavad toodetud energiat edastada just rohelise veiniku näol läbi olemasoleva maagaasivõrgu, muutes gaasi kliimasõbralikumaks.

Vesinik maagaasitorusse oli ka üks Vesinikuühingu väljapakutud kliimameetmetest, mis leidis ka oma koha kliimaambitsiooni analüüsis. Meede number En15 järgi võiks Eestis olla maagaasi koostises 10 vol% vesinikku. Vesinikuühing jagab Hydrogen Europe Roadmap‘is väljakäidud seisukohta, ja seab veelgi ambitsioonikama eesmärgi so. maagaasivõrgus võiks olla vähemalt 20 vol% vesinikku. Veelgi suurema koguse vesiniku lisamine vajaks analüüsi, mille tegemise ka 2020 aasta jooksul plaanime ette võtta.