BotH2nia

BotH2nia on Balti mere äärsete riikide suuremahuline vesinikumajanduse koostöövõrgustik. Ühise brändi nime all tegutseb platvorm, kuhu on koondatud vesinikuga seotud olemasolevad tegevused, kui ka perspektiivsed innovaatilised uued tehnoloogiad.

Põhjala, Saksa ja Kesk-Euroopa tööstus vajab dekarboniseerimist ja see tähendab väga suurt vesinikunõudlust. Algne plaan sh Euroopa vesinikustrateegia näeb ühe võimalusena vesiniku importi kolmandatest maadest sh. Ukrainast ja Põhja-Aafrikast ja ookeanitagustest päikeserikastest riikidest. Saksamaal on plaan kümneid miljardeid eurosid investeerida kolmandatesse riikidesse.

Võttes arvesse sh. Eesti rikkalikku taastuvenergia ressurssi saame energia ja vesinikunäljas Euroopale pakkuda võimaluse oma ambitsioone rakendada Balti mere ääres vesiniku tootmiseks meretuulest, jättes investeeringud Euroopasse. Ainuüksi Eesti mere-tuuleparkide arendajad on üles näidanud huvi 13 GW investeeringute osas. Samas vaatab meile vastu energiavõrkudega liitumisvõimaluste piiratus.

Eestis on tänaseks üles seatud rohkem kui 500MW päikeseelektrijaamu. Suvisele päikeseelektri salvestamisele puuduvad konkurentsivõimelised lahendused sesoonseks salvestuseks.

Uued võimalused

  • Jagame ühiselt riigipiire ületavat vesinikutoru Euroopasse, mis saab olema odavaim lahendus energiainfrastruktuuriga liitumiseks Eesti meretuuleparkide jaoks, saades ligipääsu Saksamaa energia- / vesinikuturule
  • Soodsa sesoonse energiasalvestuse võmekus
  • Päikese ja tuuleelektri võimalus osalemaks varustuskindluse tagamisel
  • Vesinik on eelduseks uutele tegevustele/võimalustele/tööstusele

Taustainfo

Soomes toimus BotH2nia Kick-off meeting ja soomekeelse ürituse videosalvestus ning 15 ettekannet annavad hea ülevaate ettevõtmise olemusest.

RuH2nu töögrupp

Kutse arutelule:
Eesti osalemine Both2nia projektis 10. Mai 2021. Algusega kell 10:00 Veebis.
Rohkem teavet: Kontakt Ain Laidoja ain.laidoja@h2est.ee