Vesiniku IPCEI manifest

Eesti allkirjastas Vesiniku IPCEI

Eesti allkirjastas täna Vesiniku IPCEI manifesti.
Koos 22 liikmesriigiga + Norra väljendatakse valmisolekut Euroopa väärtusahelate arenguteks, tehes investeeringuid rohelise vesiniku valdkonnas.

Pressiteates öeldakse: “Ükski liikmesriik ja ükski ettevõte ei saa seda üksi teha – see nõuab märkimisväärseid avaliku ja erasektori investeeringuid ning piiriülest koostööd.”

Saksamaa eesistumisel anti avalöök vesiniku IPCEI tegemistele.

Eestis kordineerib ettevõtmist Majandus ja Kommunikatsiooniministeerium.
Täpsem info: IPCEI.

Eesti Vesinikustrateegia

Eesti Riigikogu. Vesinikustrateegia eelnõu.

Riigikogu juhatuse otsusega võeti 27. Oktoobril 2020 menetlusse “Ettepanek Vabariigi Valitsusele vesinikustrateegia väljatöötamine” eelnõu (279 OE). Üleminek ulatuslikule vesiniku kasutamisele energeetikas, majanduses ja transpordis on oluline mitte ainult Eesti, vaid kogu maailma jaoks kirjutatakse seletuskirjas.

Samal ajal toimub jätkuvalt Keskkonnaministeeriumis Eesti Vesiniku teekaardi koostamine.

Read more

WEC Akadeemia Vesinik

Maailma Energeetikanõukogu kutsub kuulama ja diskuteerima 20. Novembril kell 14:00-16:00 virtuaalsel WEC Akadeemia diskussiooni üritusel.

PÄEVAKORD

Vesinikuüritus Tehnikaülikoolis
  1. Kütuseelement mobiilsetes rakendustes Ivar Kruusenberg, PowerUP
  2. Kütuseelement elektroenergeetikas Enn Õunpuu, Elcogen
  3. Vesinik Eesti ühiskonnale Liisa Mällo, MKM, taastuvenergia valdkonnajuht
  4. Vesiniku majandusliku põhjendatuse hindamisest Piia Viks-Binsol, CIVITTA, “Eesti vesiniku ressursside kasutuselevõtu analüüs” projektijuht
  5. Elav diskussioon osalejatega: “Vesiniku business case ettevõtjatele ja Eesti ühiskonnale“     

Energeetika 2020

Jootmise töötuba Foto: Meelis Kobin

28.-29. oktoober leidis aset esmakordselt toimuv TalTech Energy Conference. Üritus, mis on inseneeriatudengite endi poolt korraldatud ja mille puhul tudengid ise otsustasid, et nad tahaks teadmisi juurde saada peamiselt kahes valdkonnas: Vesinikutehnoloogias ja tuumaenergeetikas.

Read more

EU Vesinikustrateegia

Pressikonverents.

Vesinikustrateegia

Vesinikustrateegia.
Euroopa Komisjon soovitab riikidel ühendada oma energiasüsteemid. (ERR)

Puhta vesinikuliidu dokumendid: https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/european-clean-hydrogen-alliance_en

Avakoosolek

Täna Eesti aja järgi kell 17:00 https://webcast.ec.europa.eu/kick-off-meeting-of-clean-hydrogen-alliance

Eesti seisukohad (lisatud 25. November 2020)

Riigikantselei esitas Riigikogu juhatusele Vabariigi Valitsuse 12. novembri 2020. a istungil heaks kiidetud järgmised dokumendid:

Plaan H

Tallinna ja lähiümbruse vesiniku visioon

Eesti Vesinikutehnoloogiate Ühing tegi ettepaneku Tallinna linnale osalemaks Euroopa rahastatud projektis FCH Regions.
Projekti rahastatakse täies ulatuses FCH JU poolt ja projektitaotluse positiivse tulemuse korral saame:

  • Finantsanalüüsi
  • Tehnilise analüüsi
  • Poliitikasoovitused turutõkete eemaldamiseks
  • Kliima- ja keskkonnaeesmärkide saavutamise soovitused
  • Projektitaotluse EU poolse kaasfinantseerimise saamiseks

Read more