Plaan H

Tallinna ja lähiümbruse vesiniku visioon

Eesti Vesinikutehnoloogiate Ühing tegi ettepaneku Tallinna linnale osalemaks Euroopa rahastatud projektis FCH Regions.
Projekti rahastatakse täies ulatuses FCH JU poolt ja projektitaotluse positiivse tulemuse korral saame:

  • Finantsanalüüsi
  • Tehnilise analüüsi
  • Poliitikasoovitused turutõkete eemaldamiseks
  • Kliima- ja keskkonnaeesmärkide saavutamise soovitused
  • Projektitaotluse EU poolse kaasfinantseerimise saamiseks

Read more

Vesiniku töörühm (2)

Koosolek Keskkonnaministeeriumis

Toimus Vesiniku töörühma teine kohtumine, mis järgnes Oktoobris toimunud nn kick-off kohtumisele.

Keskkonnaministeeriumil on plaanis tellida analüüs Eesti Vesiniku Teekaardi loomiseks. Juba lähteülesande koostamiseks kaasame huvitatuid osapooli.

Baltic Connector avamine

Baltic Connector avamine (Aktuaalne Kaamera)

Täna avati Eesti-Soome vaheline Baltic Connector gaasitoru. Ka Euroopa “Green Deal” väljakuulutamine toimus täna.

Maagaasitorustikku saab kasutada ka vesiniku transportimiseks. Mitmes riigis on lubatud vesinikku segada maagaasivõrku.
Eestis on seni veel kasutusel nõuka-aegsed regulatsioonid ja meil on lubatud gaasitorus vesinikusisaldus vaid 0.1 vol%.

Read more

Vesiniku kick-off kohtumine

Täna 25. oktoobril 2019 asutati Keskkonnaministeeriumi eestvedamisel vesiniku töörühm, mille eesmärk on vesiniku- ja kütuseelementide tehnoloogia rakendamine kliimaeesmärkide saavutamiseks.

Foto aastast 2019. Töökoosolek Eesti Vabariigi Keskkonnaministeeriumis

Tänane kohtumine oli loogiliseks jätkuks 2018 aastal Eesti poolt allkirjastatud Vesinikuinitsiatiivile ja käesoleva kuu algul valitsuse poolt allkirjastatud eesmärgile Kliimaneutraalne Eesti aastaks 2050.

Keskkonnaministeerium oma postituses ütles järgmist: “Eesti teadusasutustel ja ettevõtteil on märkimisväärne kompetents, et vesinikul baseeruvaid tulevikutehnoloogiaid arendada. Riigi ülesanne on siin anda lisastiimul ja -motivatsioon ning õigusraamistik nii turuosalistele kui ka teadlastele“.

Koosoleku juhatas sisse Tiit Kallaste ettekandega “Vesinik kui uusi võimalusi pakkuv energiakandja kliimamuutuste ohjeldamisel“.
Ümarlauas otsustati esimese asjana hakata koostama Vesiniku teekaart (Hydrogen Roadmap). Juba õige pea saab toimuma jätkukoosolek, kus juba täpsemalt arutame tegevuskava ja konkretiseerime Vesinikuühingu poolt välja pakutud vesinikumeetmeid.