ECH2A projektid

Puhta Vesinikuliidu vesiniku väärtusahelad

European Clean Hydrogen Alliance (ECH2A) on Euroopa initsiatiiv mis toob ühise laua taha vesinikumajandusega seotud tööstuse, avaliku ning akadeemilise sektori alates vesiniku tootmisest kuni tarbimiseni.

Vesinikumajanduses osalemiseks, koostöö partnerite leidmiseks ja arengutega kursis olemiseks on soovitus liituda allianssiga.
Euroopa Puhta vesiniku liiduga on Eestist liitujaid alla saja.

Estonian projects representation in ECH2A

ECH2A korraldas projektikorje, mille tähtaeg oli 07. Mai 2021. Järgmisel vesinikufoorumil mis toimub juba 17-18 Juuni avaneb võimalus oma ideid tutvustada ja otsida koostööpartnereid oma projekti elluviimiseks.

Selleks, et varakult oma ideid tutvustada ja nähtav olla palume Eestist ECH2A projektikorjel osalejatel avaldada oma projekti kohta lühikirjeldus, koos indikaatoritega , näiteks vajaliku investeeringu maht, toodetava või tarbitava vesiniku kogus etc.
Korjame ideed kokku ja teeme ennast koos nähtavaks .
➡ Info sisestamise veebivorm.