Eesti Vesinikuorg 1

Erinevate asutuste ja assotsatsioonide vahelise pikaajalise koostöö ja ettevalmistuste taustal on järjest kindlamaks muutunud võimalus, et Eesti saaks endale Vesinikuoru staatust taodelda, mis omakorda tagab nii Euroopa rahastust, tunnustust kui ka võimendab riikliku era-avaliku sektori investeeringuid ning muudab Eesti atraktiivseks välisinvesteeringutele ja koostööle. Lisatõestust saime Euroopa Vesinikunädalalt kus maailma suurim osalus populatsiooni suhtarvuna oli justnimelt Eestist!

Toetavateks tegevusteks on olnud eelnevalt nii Eesti osalus üle-euroopalises
vesiniku IPCEI‘s, erinevate asutuste ja omavalitsuse strateegiad, teekaardid
ning ka riiklikud vesiniku suunad nagu vesinikuressurside kasutuselevõtu
uuring, vesiniku kommunikatsioonistrateegia kui ka vesiniku teekaart.

Juba eelmisest aastast on Tartu, koos Keila ja Rakverega pannud Eesti
kaardile saades Fuel Cell Hydrogen Regions platvormil Observerina.

Üle-Eestilist potentsiaali oli juba tugevalt tunda Juulis Tartus toimunud
Eesti Vesinikupäevadel kus lisaks Eestile oli osalisi tervelt 8’st erinevast
riigist!

10 Detsember 15:00-16:00 Agenda:

  1. Tutvustus – Mis on Vesinikuorg, millised on tehtud tegevused ning millised tulevased tegevused.
    1. Hydrogen Valley esialgne ajajoon – ehk mis ajaks peaks Eesti taotlus olema esitatud. Ja Mis see annab!
  2. Millised ettevõtted ja regioonid soovivad olla protsessis kohe kaasatud panustajatena ning kes alguses jälgijatena.
  3. Mida soovime saada, ehk siis mis on meie eesmärgid – s.h. 14ndal ja 15ndal Detsembril Hollandi delegatsiooniga kohtudes.
  4. Q/A

Ettekanded:

Eesti Vesinikuoru vol1 Küsitlus:

Taustaks:

Tänaseks on Eesti Vesiniku Ühing ja Vesiniku Klaster kaasanud osapooli ning teinud üle-Eestilist kaardistust väärtusahelate ja teekaardi osas.

Alustades FCH Regions, H2 IPCEI ja ka Keskkonnainvesteeringute Keskuse projektikorjetest on meil tegelikult üle 1 miljardi potensiaalseid projekte juba tänaseks.

Hydrogen Valley võimaldaks nende vahel kaardistada sünergiad ning tekitada vajaliku Üle-Eestilise partnerluse toomaks kõik osapooled ühise laua taha ning võimendades samal ajal rahastuste kaasamise ja projektiloome võimekust.

Euroopa Komisjon soovib näha 100’t Vesinikuorgu üle maailma aastaks 2030!
Eesti võiks olla maailma esimene ÜLERIIGILINE vesinikuorg. Antud sõnumit anti Euroopa Vesiniku nädalal korduvalt ja selgelt.

Tsiteerime lõpetuseks Patrick Cnubben’it (HEAVENN): “A Hydrogen Valley is a magnet“.