Põhikiri

Eesti vesinikutehnoloogiate Ühingu põhikiri vastu võetud 12. Detsember 2018.