FCH JU aastafoorum 2018 Brüsselis

Kütuseelementide ja vesiniku ühisettevõtmine (ingl. k. FCH JU, Fuel Cell and Hydrogen Joint Undertaking) – on avaliku ja erasektori partnerlus, mis käivitab Euroopa tööstuse ning väikese ja keskmise suurusega ettevõtete koostöö, edendades kütuseelementide ja vesiniku valdkonna teadus- ja arendustegevust ning laialdast kasutuselevõtmist.

Vesinikubuss Brüsselis

Brüsselis toimus 16. novembril kütuseelementide ja vesiniku valdkonna esinduslik teadus- ja arendustegevuse 400 osalejaga suurfoorum. Eestist osalesid kaks selle ala tuntud eestvedajat, ak. Enn Lust Tartu Ülikooli Keemia Instituudi juhata ja Enn Õunpuu AS Elcogen tegevjuht. Neid oli entusiastlikult toetamas Signe Ratso, EL Teadusuuringute ja Innovatsiooni direktoraadi peadirektori asetäitja. Foorumil antakse välja ka auhinnad aasta parimatele tegijatele mitmes eraldi kategoorias. AS Elcogen oli sel aastal auhinnasaajate nominentide hulgas parimate näitajatega tahkoksiidsete kütuseelementide tootmisesse juurutamise alal.

Bart Biebuyck, FCH JU peadirektor ütles oma avakõnes: “Euroopa on nüüd valmis kiirendama vesinikuja kütuseelementide tehnoloogiat toetudes oma tugevale liidripositsioonile selles valdkonnas. Meie tööstuse ja äriringkondade poolt juhitav koostöö pakub täna innovatiivseid lahendusi luues tuhandeid vesinikuga seonduvaid uusi töökohti. “

Valerie Bouillon-Delporte, FCH JU Nõukogu esimees lisas omalt poolt: „Kuna vesinik muutub kasvavalt tähtsaks uutele energiakasutusviisidele üleminekul, siis Euroopa tööstus on kutsutud ja seatud investeerima rohelistesse vesinikutehnoloogiatesse ja hoidma oma juhtpositsiooni maailmas.“

Signe Ratso, Teaduse ja Innovatsiooni Direktoraadi peadirektori asetäitja rõhutas oma kõnes igakülgselt teadvustada vesinikuenergeetika rakenduste eeliseid: „Oma kümneaastase eksisteerimise jooksul on kütuseelementide ja vesiniku ühisettevõtmine näidanud tehnoloogia potentsiaali; selle kindlustamiseks vajame me nüüd üldsuse positiivset vastuvõttu ja peame jätkama selle valdkonna igakülgset toetamist jutustades oma edulugu.“

Vesinikuenergeetika arengule Eestis on rohelise tee avanud ühinemine üleeuroopalise vesiniku edendamise initsiatiiviga (The Hydrogen Initiative) ehk niinimetaud Linzi leppega. See energeetikaministrite kohtumisel Austrias Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi asekantsleri Ando Leppimani poolt allakirjutatud oluline dokument sätestab põhimõtted ja eesmärgid vesinikualase rahvusvahelise koostöö alal.

Rohkem (vt. … Aastafoorumi Pressiteade https://www.fch.europa.eu/sites/default/files/FCH%20JU%20Stakeholder%20Forum%20Press%20Release.pdf )