IEA Vesinikuraport

Rahvusvaheline Energiaagentuur (IEA – International Energy Agency) avaldas Jaapanis G20 kohtumise raames vesinikuraporti. Raporti avaldamine kajastati otseülekandena.

Rahvusvahelise Energiaagentuuri Vesinikraport

Jaapanis on juba 3100 vesinikautot teedel, 107 Vesinikutanklat on töös ja jaapanis on paigaldatud rohkem kui 280 000 kütuseelementi kodumajapidamistesse. Eesmärk on aastaks 2050 vesiniku tootmishind viia samale tasemele fossiilkütuse hinnaga.

Jaapan plaanib korraldada teise ministrite tasemel vesiniku koosoleku 25 September 2019 arutamaks konkreetseid samme ja tegevuskava pärast G20 kohtumist ja IEA Vesinikuraporti avaldamist.

7 Soovitust vesiniku tänavale toomiseks

 1. Vesiniku arengukava väljatöötamine riigi- kui ka kohalikul tasandil. Selgete pikaajaliste eesmärkide seadmine energeetikas ja tööstuses.
 2. Tekitada nõudlus puhtale vesinikule läbi poliitiliste otsuste. Saavutamaks sinise ja rohelise vesiniku hinnalanguse läbi tootmismahtude suurendamise.
 3. Toetada innovatsiooni ja pioneere vesiniktehnoloogiate kasutuselevõtmisel ja eeskuju näitamisel.
 4. Teadus ja arendustegevuse toetamine koos riigi ja erasektoriga.
 5. Turutõkete eemaldamine, seadusandluse ja regulatsioonide kehtestamine vesiniku probleemivabaks kasutuselevõtuks.
 6. Rahvusvaheline koostöö ja läbipaistev tegevus.
 7. Kasutada ära IEA 4 väljapakutud võimalust kiireks vesinikumajandusse sisenemiseks:
  • Tööstuskeskuste ja kütusetööstuse, sh. sadamas olevate, muutmine madala hinnaga vesinikutootmisüksusteks.
  • Kasutada olemasolevat maagaasivõrku puhta vesiniku transportimiseks ja salvestamiseks.
  • Toetada vesiniktranspordi ja selle infrastruktuuri arengut.
  • Arendada merenduses vesiniku kasutamist ja luua võimalused sadamas vesinikutarneteks ja kaubanduseks.