KBFI vesinikukonverents

Kütuseelemendi testseade KBFI’s.

Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudis (KBFI) toimus üritus nimega “Vesiniktehnoloogiate arendustööst Eestis” eesmärgiga viia kokku vesinikusõbrad poliitikast, ettevõtlusest ja teadusasutustest.
Vesinikuühing tänab Tõnu Karu ja Ivar Kruusenberg’i ürituse korraldustöö eest!

Ettekanded

Vesinikutehnoloogiate konverents Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudis