Plaan H

Tallinna ja lähiümbruse vesiniku visioon

Eesti Vesinikutehnoloogiate Ühing tegi ettepaneku Tallinna linnale osalemaks Euroopa rahastatud projektis FCH Regions.
Projekti rahastatakse täies ulatuses FCH JU poolt ja projektitaotluse positiivse tulemuse korral saame:

  • Finantsanalüüsi
  • Tehnilise analüüsi
  • Poliitikasoovitused turutõkete eemaldamiseks
  • Kliima- ja keskkonnaeesmärkide saavutamise soovitused
  • Projektitaotluse EU poolse kaasfinantseerimise saamiseks

Me ei karda uusi teadmisi.
Sellise FCH JU poolt rahastatud projekti väärtuseks on meie hinnangul umbes 250 000 €. Projekti kestuseks on umbes aasta ja see oleks vaid väike killuke ja täiendaks peatselt Keskkonnaministeerium’i eestvedamisel loodavat Eesti Vesiniku Teekaarti. (Estonian Hydrogen Roadmap)

Omaosalus

Piltlikult öeldes on omaosaluseks vaja kolme asja:

  1. Lugeda läbi projektitaotluse ingliskeelne dokument ja saada aru, mida meile pakutakse
  2. Võtta taskust välja käed
  3. Võtta vastu teadmised, mida meile pakutakse

Koostöö

Kogu projekti kulg on plaanitud teostada läbipaistvalt. Lisaks plaanime kaasata ka projekti nn. “observer” staatuses osalejaid, kes saavad jooksvalt projekti kohta kõige värskemat informatsiooni ja saavad jooksvalt kaasa elada vesinikumajanduse rakendamisvõimaluste otsimisel püstitatud visioonieesmärkide saavutamiseks

Tallinna linna vastus

Abilinnapea Aivar Riisalu oma vastuses ütleb järgmist:
“Täname pöördumise ja kaasamõtlemise eest, arutlus vesinikutehnoloogia kasutamisest
Tallinnas on igati asjakohane ja aeg uute alternatiivsete tehnoloogiate rakendamiseks linnas
soodne”
Teisi vesinikuteemalisi asjaajamisi leiab Tallinna linna dokumendiregister.