Porganditootja tutvustas vesinikurongi

Stadler’i vesinikurong

Eestis ringi sõitvad Elron‘ile rongid tarninud Stadler andis teada vesinikurongi ehitamisest. Rong näeb väga sarnane meie relssidel sõitva oranzi reisirongiga, kus keskmine diiselmootoriga varustatud osa on asendatud vesiniklahendusega.

Raudteeajakirja andmetel sõidab rong kiirusel 127 km/h.

Eesti raudtee süsinikneutraalseks muutmisel on just vesinikrongid kuluefektiivseim lahendus. Raudtee elektrifitseerimine sobib ja on majanduslikult otstarbekas olukorras, kus rongiliiklus on piisavalt tihe, selleks, et ära katta suured investeeringud infrastruktuuri.

Hõreda liiklustihedusega raudteel, nagu Eestis, tasub kaaluda just kliimasõbralikku vesiniktehnoloogiat ja sinna juurde kuuluvat infrastruktuuri väljaehitamist. Vesiniku tootmine ja tanklad saaksid pakkuda vesinikku nii rongidele, kui ka maanteesõidukitele.