Projekt tHrive

Euroopa vesinikuprojektide kaart

Eesti valiti “Project tHrive” piirkondade esimesse rühma

Eelmisel aastal esitati Euroopa Puhta Vesiniku Liidu (ECH2A) projektikorjel üle 1000 projekti ning nagu kaardil näha, olid Eesti ettevõtted väga aktiivsed esitades projekte tootmisest tarbimiseni. Seda toetas lisaksi Eesti vesiniku IPCEI (Important Projects of Common European Interest) initsiatiiv.

Kuna aktiivsed vesiniku regioonid mängivad võtmerolli suuremahuliste vesinikuprojektide edendamisel on Euroopa Komisjon valinud ECH2A projektide hindamise järel just Eesti esimese rühma hulka. Teised kaks valitud piirkonda on: Auvergne-Rhône-Alpes Prantsusmaal ja Astuuria põhjaosa Hispaaniast. Piirkondasi üle Euroopa lisandub juurde vastavalt Euroopa Komisjoni ja piirkondade ametiasutuste vahelise kommunikatsiooni alusel.

Järgmise sammuna korraldab Euroopa Komisjon koos asjaomaste riiklike/piirkondlike ametiasutustega seminari nendes piirkondades (kavandatavate) vesinikuprojektidega, et neid tutvustada, arutada kitsaskohti ja uurida, kuidas arengut kiirendada. Osalema on oodatud ka teised huvitatud Alliansi liikmed. Selle tulemusena luuakse kohandatud meetmed arengu edendamiseks just neis regioonides, olgu selleks infrastruktuuri planeerimine, projektide rahastamine, võrgustumine või seadusandlus. Selle algatusega annab Euroopa Komisjon konkreetse panuse vesiniku laiaulatusliku kasutuselevõtu kiirendamisse.

Eesti Vesinikuühing jätkab sidusrühmade ja valitsuse toetamist nende tegevuste hõlbustamisel ning Eesti vesiniku juhtivaks piirkonnaks saamisel läbi Eesti Vesinikuoru algatuse kui suuremahulise projekti, mis võimaldab üleriigilist ning piirideülest kasutuselevõttu mängides olulist rolli Üleeuroopaline transpordikoridoris suuremahulisele vesiniku tootmisvõimalustele Eestis kuni lõppkasutusse ja rõhudes eraldi Eesti võimalustele lennunduse, merenduse ning raudtee innovatsioonis.