Puhta sõiduki direktiiv

Tänasest hakkas kehtima nn. “Puhta sõiduki direktiiv“. Direktiivi eesmärgiks on kaasa aidata keskkonnasõbralike ja energiasäästlike sõidukite kasutuselevõttu. Direktiiv puudutab avaliku sektori hankeid.

Keskonnasõbralike kergsõidukite tekitatud heite piirmäärad.

Liikmesriigid võtavad endale kohustuse võtta kasutusele miinimum osakaalud aastatel (2025-2030):

Lubatud 50 gCO2/km see tähendab kütusekulu sõiduautodel:

  • bensiini 2.2 l/100km (1.7 kg/100km)
  • diiselkütust 1.9 l/100km (1.6 kg/100km)
  • CNG/bio-CNG 1.8 kg/100km

Kaaluda tuleks sõidukite olelusringi CO2 -heite ja allikast ratasteni CO2 -heite võimalikku
kajastamist 2030. aasta järgsel perioodil, võttes arvesse liidu õiguse asjakohaseid sätteid nende arvutamiseks sel ajahetkel.

  • Sõiduautod
  • Bussid
  • Veokid

Bussid

Busside osas täitmaks miinimumkohustust peavad vähemalt pooled olema null heitega (zero-emission). Seega, valikuid on vaid kaks:

  1. FCEB – (Fuel Cell Electric Bus) Vesinikbuss
  2. BEB – (Battery Electric Bus) Patareidega varustatud elektribuss.

Keskkonnasõbralike sõidukite minimaalsete hanke-eesmärkide kehtestamisega tuleb poolte
hangitavate busside miinimumeesmärgist täita heiteta busside hangete abil, tugevdab lisaks ka kohustust transpordisektori CO2 -heite vähendamiseks.

Veokid

Keskkonnasõbralikud raskesõidukid tuleks määratleda alternatiivkütuste kasutamise kaudu kooskõlas direktiiviga 2014/94/EU. Kui hangitud sõidukid peavad kasutama vedelaid biokütuseid, sünteetilisi kütuseid või parafiinkütuseid, peavad avaliku sektori hankijad tagama kohustuslikud lepingutingimused, et nende sõidukite puhul kasutatakse üksnes selliseid kütuseid.