Rongiliiklus kliimasõbralikuks

Täpsustamaks varasemat Rahvusvahelise Energiagentuuri uuringut viidi läbi uuring vesiniku kasutamise kohta lõigul Tallinn-Narva.
Shift2Rail projekti lühikokkuvõttev presentatsioon ja uuring Study On The Use Of Fuel Cells & Hydrogen In The Railway Environment.

Majanduslik tasuvus

TCO – (€/km) Diiselrong vs Vesinikrong vs Raudtee elektrifitseerimine.

Tallinn-Narva raudteelõigu pikkuseks on 210 km. Modelleeriti 2 vesinikveduri kasutamist selle trassil keskmise päevase kilometraasiga 500 km/päevas. Hetkel teenidab seda raudteelõiku 15 vedurit.
Kütusekulu on 0.67 kgH2/km.
Vesinikrongi kilomeetrikulu oli vaid +0.2 €/km kallim fossillset diiselkütust kasutavast rongist, samas tuli uuringus välja, et võrreldes raudtee elektrifitseerimisega on vesinikrong lausa -1.6 €/km odavam.
Raudtee elektrifitseerimine ja sellest tulenev kallim kilomeetrihind on tingitud väga suurest investeeringuvajadusest infrastruktuuri (täiendavate elektriliinide ja alajaamade rajamine ja olemasolevate moderniseerimine ja nn. “overheads line” rajamine).

Kliimamõju

Kaks rongi säästaksid aastas 2556 tCO2.