Vesinik Biomassist

Vesinik Biomassist

Rahvusvaheline energiaagentuuri raport annab ülevaate vesiniku tootmisest biomassist.

Biomassist on võimalik vesinikku saada kasuteguriga kuni 69% (LHV) ja vesiniku tootmishinnaks 2.7 €/kg mis on 79 €/MWh.