Vesinik päikeseelektrist

Eestis on päikeseelektrijaamu installeeritud juba umbes 110 MW.

Peetri päikesepark

SigmaSystems OÜ esindaja sõnul saaks 1,14 MWp Peetri päikesejaama abil käigus hoida umbes kolme vesinikubussi.

Vesiniku ja rohelise vesiniku mõiste ning viimase võimaliku kasutuse kohta Eestis loe edasi ajakirjast:

Põlevad ja mittepõlevad ENERGIAALLIKAD 2018.