Vesinik raudteele

Reisirongitehnoloogiate võrdlev analüüs

Vesinik on vägagi konkurentsivõimeline raudteetranspordis. Raudtee elektrifitseerimise infrastruktuur on sedavõrd kapitalimahukas, ja tasub ära vaid siis kui rongiliiklus on rohkem kui 6 rongi tunnis. Optimistliku lähituleviku vaate kohaselt on vesinikrong märgatavalt odavam kui diiselrong ja elektrirong, nagu selgub Rahvusvahelise Energiaagentuuri (IEA) uuringust:

The Future of Rail Opportunities for energy and the environment.

Korea’s arendatava vesinikrongi kontseptsioon

Vesinikuronge on kasutusel Saksamaal, kuhu aastaks 2021 plaanitakse relssidele lisada veel 14 rongi.

Suurbritannia valitsus katkestas raudtee elektrifitseerimise plaanid Wales’is, ja kaaluvad võimalust kasutusele võtta nn. Zero Emission tehnoloogial vesinikrongid. Juba lähima 3 aasta jooksul sõidavad vesinikrongid Ühendkuningriigis.

Korea raudtee arendab vesinikurongi, mis ühe tankimisega on võimeline sõitma 600 km. Selle rongi tankimine on vaid minutite küsimus, erinevalt patareitehnoloogiast.

Seega tulevase Rail Baltic konkurentsivõimeliseim tehnoloogia on vesinik.

Vaata lisaks: