Vesinik

Vesiniku omadused

Molaarmass 2.01588

Vesinik normaaltingimustel NTP (Normal Temperature and Pressure 20°C / 101325 Pa)

Vaata ka maagaasi / metaani omadused.