Vesinikdrooni etteaste

SKYCORP koostöös Eesti Vesinikuühinguga esitles Lasnamäel Pae Pargis enda loodud Euroopa esimest kaubanduslikult saadaval vesinikdrooni e-Drone Zero.

Kasutatav polümeerelektrolüüt-kütuseelement (PEM) lubab energia tihedust mis on keskmiselt kolm korda kõrgem liitiumpolümeer akudest. Kütuse elemendis ei toimu mitte vesiniku põletamine vaid keemilise protsessi läbi hapniku ja vesiniku muundamine elektriks, ainukeseks jäägiks on veeaur.

Kõrgetasemelist vesiniktehnoloogiat rakendav droon on tänu vesinikule võimeline õhus püsima tavapärase 20-30 minuti asemel 120 minutit ning seeläbi kasvatab märgatavalt loodavat lisandväärtust ning avab uusi kasutusvaldkondi eriti tuleviku „Tark Linnade“ puhul, lisaeeliseks on võimalus 1-2 minutiga end uuesti täis tankida ning seeläbi tõsta produktiivsust komplektide viisi tavapäraseid LiPO akusid kaasamata.

Vesinikdroon lendamas.

SKYCORP CEO, Marek Alliksoo, loodab tulevikus näha eelkõige bensiini või mõnel muul fossiilse kütuse mootoritel töötavate droonide välja vahetamist vesinikdroonidele, samuti annab vesinikdroon tugeva eelise eelkõige töömahukamate ja nõudlike ülessannete läbi viimisel.

Lisaks rohelisele energiale, ei tekita vesinikelement lisamüra, vibratsiooni, eraldi hooldusvajadust ning tema eluiga loetakse tuhandetes töötundides.

Vastavalt esialgsele huvile on ettevõte ka vastavalt oma kogemusele välja pakkunud võimaluse teistele ettevõtetele nende eksisteeriv platform vesinikule ümber ehitada. Huvi on olnud ka teistele sõiduvahenditele kui ainult droonid.

Viimastel aastatel on toimunud tohutu hüpe edasi nii üldise infrastruktuuri arengus, kui ka erinevat tüüpi vesiniku tehnoloogiast kasu saavate sõidukite turule tulemine: rongid, bussid, veo- ja tava autod kui veesõidukid ning viimaks ka droonid.

Vaata ka Postimehe videot.