Vesinikrongid pakuvad süsinikneutraalset lahendust raudteel

nn. Porgandil vajaks ümberehitamist diiselrongi keskosa, kus kahel pool rongi asuvad täna diiselmootorid.

Kui me 2013 aastal rõõmustasime uute tänapäevaste Stadleri diiselrongide üle, mis hakkasid meie raudteel reisijaid vedama, siis täna, vaid kuus aastat hiljem on lisandunud transpordisektoris kliima- ja energiasäästlikkuse nõue. Hetkel on Elroni käsutuses 18 elektri ja 20 diiselrongi, just viimased on tänaseks murekohaks, liikumaks süsinikneutraalse majanduse poole.

Maailma esimene vesinikurong Saksamaal

Alstom‘i esitlus maailma esimesest vesinikurongist.

Eelmisel aastal (2018) kajastas Postimees maailma esimese vesinikrongi sõitmist Saksamaal. Täna so. üks aasta hiljem jagas kogemusi Alstomi Teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni asepresident Wolfram Schwab Riias toimunud konverentsil “Global Transport Development Challenges“.
Wolfram Schwab tõi oma ettekandes välja, et vesinikrong on oma 15 ekspluatatsioonikuu vältel edukalt sõitnud 150 000 km. Kasvuhoonegaaside kokkuhoid 700 tonni aastas, kasutades elektrolüüsil toodetud rohelist vesinikku. Kasutades nn. halli vesinikku so. mis on toodetud maagaasist, oleks GHG kokkuhoid 45% võrreldes diiselrongiga.

Vesinikrong Eestisse ?

Vesinikurong pakub eelkõige konkurentsi süsinikneutraalsete raudteelahenduste osas vs. raudtee elektrifitseerimine. Vesiniklahendus konkureerib raudteel, kus rongiliiklus hõre ja kapitalikulud raudtee elektrifitseerimisest osutuvad liialt kulukaks. Eesti raudteeliiklus just ongi hõre ja siin tuleks kaaluda raudtee elektrifitseerimise asemel vesinikrongide kasutuselevõttu. Kliimaambitsiooni analüüsi koostajatele Vesinikuühing sellekohase kliimameetme ettepaneku edastas ja ootame põnevusega tulemusi Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse poolt tehtavas analüüsis.
Ka rongitootjal Stadler kelle rongid meil reisijaid veavad on vesinikrongid tootmises.
Küsimusele, kas Alstom tarniks ka Eestisse pilootprojekti raames mõne vesinikurongi, vastas Alstomi rongitootja järgnevalt:
Pilootprojektide ja testperioodide aeg on mööda saanud, nüüd tegeleme tootmisega. Eesti võiks Läti ja Leeduga kokku leppida ja ühise tellimuse esitada, siis saaks toota ronge 1520mm raudteelaiuse jaoks ja oleks kõigile odavam, võrreldes sellega kui Eesti üksi telliks

Vesinikrongid Prantsusmaal

Alstom olles ise Prantsusmaa firma pakub kodumaisele rongiettevõttele 15 vesinikrongi kirjutas Forte hiljuti.

Vesinikrongid Suurbritannias

Vesinikrong Suurbritannias

Britid soovivad ümber ehitada olemasolevad diiselmootoriga rongid vesinikrongideks. Läbirääkimisi peetakse rongitootjaga Alstom, kusjuures ümberehitustöid tehtaks UK depoos. Uutel rongidel on hellitusnimeks “Breeze”.

Austria

Austria tellib vesinikrongid Šveits’i rongitootjalt Stadler. Tegemist on kitsarööpmelise raudteega Austrias.

Vesinikrong Taanis

Taani tellis alustuseks neli vesinikrongi.

Vesinik Venemaa Raudteel

Venemaal lepiti kõrgel tasemel kokku vesinikrongide arenduse alustamises. Ambitsioonikas plaan näeb ette kodumaise tootmise nii rongidele, kui ka kütuseelementide osas. Riiklik energiafirma Rosatom pakub vesiniku tarnimist seoses kompetentsiga toota süsinikneutraalset tuumavesinikku.
Samuti korraldatakse siseriiklikult vesinikusalvestustehnoloogiate- ja tankimissüsteemide arendus.