Vesiniku IPCEI

Kliimaneutraalsuse eesmärkide saavutamine on väljakutse tänastele kütuseterminaalidele.

IPCEI projektikorjele laekus 23 projektiettepanekut koguväärtuses 1.5 miljardit eurot.

Projektiideid laekus seinast seina alates vesiniku tootmisest lõpetades vesiniku kasutamisega. Suur osa on seotud energeetika ja kliimaeesmärkide saavutamisega, ning infrastruktuuri ülesehitamisel on oluline roll ka Eesti sadamatel.

Loe ka ERR uudisteportaalist: Vesinikutehnoloogia huvikorjele laekus 23 suurprojekti.

IPCEI projektinimekiri

EAS andmetel kvalifitseerus 21 projektiideed millest 13 ettevõtet andsid nõusoleku projekti lühikirjelduse avaldamiseks ja 8 soovis salapäraseks jääda.

10 Väljavalitud projekti

EttevõteSisukokkuvõteInvesteering (MEUR)
Alexela AS and  PowerUP OÜvesiniku-jaejaotussüsteemi väljaarendamine ja käivitamine15
Eesti Energia AS and Alexela ASPakri vesinikutehase ehitamine ning kaasneva logistikasüsteemi rajamine, sh. vesiniku maanteetranspordi ja vesinikutanklate rajamine75
Elcogen ASNikli- ja koobaltivabade kütuseelementide arendamine koos optimeeritud virnastamistehnoloogigaga  – 4. põlvkonna tahkisoksiidkütuselemendid JA
Vastava masstootmisprotsessi optimeerimine Tööstus 4.0 põhimõtetel ja AI  rakendamisega (sisuliselt – piloottehas)
30
ESTIKO Energia OÜRaadi muutmine regionaalseks Vesiniku-keskmeks (hub), luues seeläbi sobiva mudeli vesinikutarbimisele ülemineku kohalike keskmete rajamiseks Euroopas.120
LTH-Baas ASTööstusliku automaatiseeritud ja modulaarse mereplatformi väljaarendamine vesiniku tootmiseks, ladustamiseks ja punkerdamiseks150
OÜ Stargate Hydrogen SolutionsEfektiivsete leelis-elektrolüüserite  väljaarendamine40
Sillamäe Sadam ASKohalikku biokütuse-jaamast ning elektrivõrgust tuleva elektrinergia baasil rohevesiniku ja -ammoniaaki tootva tehase rajamine40
Skeleton Technologies OÜ“Superbattery” tehnoloogia integreerimine standartkomponendina kütuselelementidel põhinevatesse ajamitsse, nagu energiasalvestussüsteemid, autotranspordivahendid ning rongid
Vastava tootegurupi “Fuel Cell Boost” väljaarendamine ja masstootmiseks ettevalmistamine
30
Tallinna Sadam AS
1. Vanasadamasse kruiisilaevadele mõeldud kaldajaama rajamine
2. Jääklassiga vesiniku-praam ehitamine
3.  Pakriranna, Paldiski vesinikuterminali rajamine
4.  Suuremahulise vesinikutankla  (HRS) rajamine
635
Vesiniku Tehnoloogiad OÜPlasma-keemilisel meetodil põhineva vesiniku tootmisjaam/tankla rajamine maantetranspordi vajadusteks
SAF (e-kerosene) tootmise tehase väljaarendamine ja rajamine, kasutades vesiniku tootmiseks plasma-keemilist meetodit ning “carbon black” süsinikuallikana
Plasma-keemilisel meetodil põhineva H2 toomise teadmusvõrgustiku rajamine Euroopas
12