Vesiniku kick-off kohtumine

Täna 25. oktoobril 2019 asutati Keskkonnaministeeriumi eestvedamisel vesiniku töörühm, mille eesmärk on vesiniku- ja kütuseelementide tehnoloogia rakendamine kliimaeesmärkide saavutamiseks.

Foto aastast 2019. Töökoosolek Eesti Vabariigi Keskkonnaministeeriumis

Tänane kohtumine oli loogiliseks jätkuks 2018 aastal Eesti poolt allkirjastatud Vesinikuinitsiatiivile ja käesoleva kuu algul valitsuse poolt allkirjastatud eesmärgile Kliimaneutraalne Eesti aastaks 2050.

Keskkonnaministeerium oma postituses ütles järgmist: “Eesti teadusasutustel ja ettevõtteil on märkimisväärne kompetents, et vesinikul baseeruvaid tulevikutehnoloogiaid arendada. Riigi ülesanne on siin anda lisastiimul ja -motivatsioon ning õigusraamistik nii turuosalistele kui ka teadlastele“.

Koosoleku juhatas sisse Tiit Kallaste ettekandega “Vesinik kui uusi võimalusi pakkuv energiakandja kliimamuutuste ohjeldamisel“.
Ümarlauas otsustati esimese asjana hakata koostama Vesiniku teekaart (Hydrogen Roadmap). Juba õige pea saab toimuma jätkukoosolek, kus juba täpsemalt arutame tegevuskava ja konkretiseerime Vesinikuühingu poolt välja pakutud vesinikumeetmeid.