Vesiniku selgroog

Euroopa vesiniku selgroog 2021

Kliimasõbralik Gaasivõrk on endiselt visioonina laual. Eesti 977 km pikkuses gaasi ülekandevõrgus ei ole seni tilkagi biometaani ja vesiniku lubatud kogus on nõukaaegsete regulatsioonide järgi max 0.1 vol%. Käesoleva aasta alguses liitus Gas for Climate seltskonnaga ka Eesti elektri ja gaasi ühendsüsteemihaldur (TSO) Elering.

Kas kõlab veenvalt, et energia ülekandmine 1000 km kaugusele kasutades vesinikku maksab vaid 0.09-0.17 €/kgH2.

Eesti vesinikuühendused 2035. Slaid Hydrogen Backbone.

Või kui kehtestaks alustuseks 11% segamiskohustuse taastuvgaasiga meie gaasivõrgule.

Mis oleks kui European Hydrogen Backbone ulatuks Kesk-Euroopast Soome lahe kaldale ja lahendaks meie tulevaste mere-tuuleparkide energiavõrkudega ühendamise küsimuse. Samas lahendaksime ka suvise päikeseenergia sesoonse salvestamise ülesande.

Vaatamata vajadusele vähendada emissioone aastaks 2030 kaks korda, plaanitakse gaasi infrastruktuuri Euroopas investeerida 87 miljardit eurot. Ka Eesti valitsuse koalitsioonileppes on vastuolulised roheplaanid ja fossiilse maagaasi toetusplaanid.

Registreeri ennast vebinarile 13. aprill 2021.

Extending Hydrogen Backbone 2021