Vesiniku töörühm (2)

Koosolek Keskkonnaministeeriumis

Toimus Vesiniku töörühma teine kohtumine, mis järgnes Oktoobris toimunud nn kick-off kohtumisele.

Keskkonnaministeeriumil on plaanis tellida analüüs Eesti Vesiniku Teekaardi loomiseks. Juba lähteülesande koostamiseks kaasame huvitatuid osapooli.