Vesiniku töörühm (4)

30. aprill 15:00 2021 Päevakava:

15.00-15.05 Sissejuhatus
15.05-15.20 Eesti vesinikuressursside kasutuselevõtu analüüs, Ivar Kruusenberg
15.20-15.35 Vesiniku tervikahela pilootprojektid, Liisa Mällo
15.35-15.45 Vesiniku kommunikatsioon, Liis Kasemets
15.45-16.00 Vesiniku teekaardi koostamine, Liis Kasemets
16.00-16.30 Arutelu

Sõltumatud teaduseksperdid valisid välja 10 Eesti IPCEI projekti

16.30-16:40 Lennundusklaster ja vesinik, Kristo Reinsalu
16:40-16:50 Vesinikuklaster, Sven Parkel
16:50:17:00 RuH2nu. Eesti Vesiniku Ühing, Ain Laidoja

Koosolekul räägitust annab ülevaate protokoll, osalejaid oli koosolekul 85.