Vesiniku Veebikursus

Vesinikupraktikum Tartu Ülikooli Keemia Instituudis

Tartu Ülikooli Keemia Instituut alustab esmakordselt veebikursust:
Vesinikutehnoloogia ja taastuvenergeetika alused. Kursusel antakse ülevaade vesiniku- ja taastuvenergeetika alustest, tutvustatakse uudsete energia salvestamise ja muundamise seadmete tööpõhimõtteid, nende integreerimist süsteemidesse ning taaskasutust ja käitlemist. Kursusel annavad loenguid nii noored, avatud meelega teadlased kui ka juba kogenenumad spetsialistid.

Vesinikutehnoloogia ja taastuvenergeetika alusete koolitust rahastatakse ESF‘i toel programmi “Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine” kaudu ja on osalejatele tasuta.

Kursus kestab 1. septembrist kuni 14. detsembrini ja koosneb videoloengutest, interaktiivsetest testidest ning iganädalastest veebikonsultatsioonidest. 

Registreerima on oodatud magistrikraadiga või sellega võrdsustatud haridusega STEM erialade spetsialistid.

Registreerimise link:

Paralleelselt loengupõhise kursusega on võimalik registreeruda ka praktikumile Praktilised tööd taastuvenergeetikas, mis täiendab ja kinnistab loengus õpitut. Kohtade arv on kahjuks piiratud.Kehtib printsipp, kes ees… see saab, kuid kehtib ka eelteadmiste nõue: kellel kõige rohkem teoretilisi teadmisi teooriast, see saab töid teostama esmajärjekorras.

Vaata ka Tartu Ülikooli Vesiniku teadus ja arenduskeskus.