Vesinikutehnoloogiate Ühing valis oma esimeheks akadeemik Enn Lusti

Eelmisel nädala kolmapäeval 12.12.2018, toimus Tallinnas, MTÜ Eesti Vesinikutehnoloogiate Ühingu aastakoosolek. Ühing valis endale uue juhatuse, kinnitas strateegilised eesmärgid ja tegevuskava 2019. aastaks.

Eelmise nädala kolmapäeval toimunud üldkoosolekul, kinnitati MTÜ Vesinikutehnoloogiate Ühingule uus viieliikmeline juhatus ja nimetati ametisse tegevjuht. Juhatuse esimehena asub Ühingu tegevust vedama Tartu Ülikooli Keemiainstituudi pikaaegne direktor, Eesti Teaduste Akadeemia liige, akadeemik Enn Lust.

Teised Ühingu juhatuse liikmed on Enn Õunpuu, AS Elcogen juhatuse liige ja tegevjuht. Tiit Kallaste, kes on SA Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse vanemteadur ja Tallinna Energiaagentuuri kliimaspetsialist, samuti Margus Maidla, kes tegutsenud pikalt teadusajakirjaniku ja –toimetajana ning tehnoloogiasiirde eksperdina. Viies juhatuse liige on vandeadvokaat Janno Kuusk, kes töötab partnerina advokaadibüroos Sirel&Partnerid.

Kütuseelement kohviga

Ühingu poolt loodud tegevjuhi ametikohal alustab tööd Ain Laidoja, kes on tegutsenud pikalt transpordi- ja biokütuste tunnustatud eksperdina Eestis ja kes on Tallinna Energiaagentuuri nõukogu liige.

Vesinikutehnoloogiate Ühing kinnitas ka uued strateegilised sihid edasiseks, mis fokusseeruvad vesinikutehnoloogiate ja kütuseelementide suurema nähtavuseni viimises Eesti ühiskonnas ja otsustajate seas. Samuti kõigi potentsiaalsete koostööpartnerite koondamiseni Ühingu juurde, kus kõik Eesti era- ja akadeemilises sektoris vesinikutehnoloogiatega juba tegelevaid või potentsiaalselt alustavad huvilised on oodatud liituma Ühingu initsiatiividega. Selleks, et strateegilised eesmärgid ja tegevuskava teostuksid peab seda toetama tõhus organisatsiooniline struktuur. Edasiselt hakkab juhatus ja tegevjuht teadvalt arendama Ühingut, kui efektiivselt toimivat organisatsiooni.

Akadeemik Enn Lust: „Kui otsida vastust küsimusele, miks ma nõustusin vaatamata niigi pingelisele tegevusgraafikule juhtima Ühingu tegevust, kui kõrvale jätta vastava ettepaneku saamine ja ettepaneku tegijate hea veenmisoskus, siis peamiseks ajendiks on mure Eesti arengu pärast, just uute tehnoloogiate kasutuselevõtul. Me armastame oma riigist mõtelda, kui väga uuendusmeelsest ja innovaatilisest, kuid paraku arengud, mis eriti viimasel kümnendil on kajastunud nii maailma, kui Euroopa Liidu juhtriikide, eelkõige Saksamaa vesinikutehnoloogiate arengus, nii tööstuslikes rakendustes, transpordis, energeetikas ei kajastu absoluutselt meie tänase Eesti strateegilistes arenguplaanides ja seda on vaja muuta eelkõige meie enda rahva pärast.“

Akadeemik Lust jätkab: „Käesoleval aasta 17-18. septembril allkirjastati Austria eesistumise ajal „Vesinikuinitsiatiiv“ ja 16.november toimus Brüsselis 400 osalejaga sidusrühmade foorum ehk kütuseelementide ja vesiniku kasutusvaldkondi sh energeetikat ühendav tootjate ning akadeemiliste ja rakendusarendajate ühine arutelu formaat (FCH JU – fuel cells and hydrogen joint undertaking). Kõik need sammud näitavad ilmekalt, et vesinikutehnoloogiate rakendusi võtab Euroopa Liit äärmiselt tõsiselt ja meil siin Eestis on oht rongist täielikult maha jääda. Tahan võimalusel kaasa aidata, et see nii ei juhtuks, sest teaduslik-tehnoloogiline baas on meil täiesti olemas, vaja vaid otsutajate tahet.“

Vesinikutehnoloogiate Ühingu tegevjuht Ain Laidoja: „Näen praegu selget tendentsi, et Eesti takerdub oma strateegiadokumentides ja poliitikate kujundamisel, kui räägime taastuvenergeetikast, kinni tuule, päikese ja biometaani käsitlustesse. Arvestades, et põlevkivienergeetikast ei ole meil nagunii lähiaastatel pääsu, siis see kokku moodustab kaunis kitsa käsitluse edasistest arengutest, sest vesinikutehnoloogiaid ja kütuseelemente, kui tõsiseltvõetava keskkonnaalase, energeetilise, transpordi- ja tööstusalternatiivina ei käsitle ükski Eesti strateegiline algatus. Leian, et see on strateegiline viga ja pole vastavuses maailma trendidega, ega siseriiklike ambitsioonidega.“

 

MTÜ Vesinikutehnoloogiate Ühing on asutatud 18. märts 2016, mittetulundusorganisatsioonina, mis ühendab Eestis tegutsevate vesinikutehnoloogiate arenguga seotud ettevõtteid, teaduse- ja õppeasutuste ning valdkonnast huvitatud isikuid.