Vesiniku IPCEI manifest

Eesti allkirjastas Vesiniku IPCEI

Eesti allkirjastas täna Vesiniku IPCEI manifesti.
Koos 22 liikmesriigiga + Norra väljendatakse valmisolekut Euroopa väärtusahelate arenguteks, tehes investeeringuid rohelise vesiniku valdkonnas.

Pressiteates öeldakse: “Ükski liikmesriik ja ükski ettevõte ei saa seda üksi teha – see nõuab märkimisväärseid avaliku ja erasektori investeeringuid ning piiriülest koostööd.”

Saksamaa eesistumisel anti avalöök vesiniku IPCEI tegemistele.

Eestis kordineerib ettevõtmist Majandus ja Kommunikatsiooniministeerium.
Täpsem info: IPCEI.